Co je darovací smlouva na věc?

Obsah

Co je darovací smlouva na věc?

Co je darovací smlouva na věc?

Darovací smlouva na věc. Darovací smlouva na věc uvádí základní informace a konkrétní informace o darované věci, včetně závad a případných poškození. Nejčastěji je pořizována darovací smlouva na auto či jinou věc vyšší finanční hodnoty.

Co musí darovací smlouva obsahovat?

Dále je zde 5 důležitých částí, které musí darovací smlouva obsahovat: 1 Prohlášení dárce o vlastnictví dané nemovitosti + její identifikace 2 Informace o převedení vlastnických práv a přijmutí daru obdarovaným 3 Věcná břemena a případné dluhy vztahující se k nemovitosti, včetně vady a poškození 4 Návrh na zápis do katastru nemovitostí 5 Seznámení obou stran s darovací smlouvou a souhlas k uzavření + úředně ověřené podpisy

Co je darovací smlouva na nemovitost?

Darovací smlouva na finanční hotovost obsahuje podobné informace, jako darovací smlouva na nemovitost. Kromě informací o obdarovaném a dárci se ve smlouvě navíc uvádí celková částka a číslo účtu.

Jak ukončit nájemní smlouvu?

Ukončení nájemní smlouvy 1 Dohodou stran. . Nikdo nebrání předčasnému ukončení nájemní smlouvy dohodou. Není v ní podstatné, zda byla na dobu... 2 Odstoupením od nájemné smlouvy. . Odstoupit od smlouvy není možné, není-li uvedeno jinak (například pokud pronajímatel... 3 Výpovědí. . Výpověď z nájmu sjednaného na dobu neurčitou nájemce může udat kdykoliv (i bez udání důvodů). More ...

Související příspěvky: