Co je rovnice výtokové rychlosti trysky?

Obsah

Co je rovnice výtokové rychlosti trysky?

Co je rovnice výtokové rychlosti trysky?

Rovnici výtokové rychlosti trysky ( Rovnice 101) lze odvodit z rovnice Prvního zákona termodynamiky pro otevřený systém nebo z Bernoulliho rovnice v případě proudění kapaliny.

Jaká je průměrná rychlost okamžité rychlosti?

Od okamžité rychlosti se průměrná rychlost liší tak, že je definována jako celková vzdálenost uražená za určitý čas. Např. pokud je vzdálenost 80 kilometrů ujetá za 1 hodinu, pak je průměrná rychlost 80 kilometrů za hodinu.

Jaká je průměrná rychlost za hodinu?

Průměrná rychlost. Od okamžité rychlosti se průměrná rychlost liší tak, že je definována jako celková vzdálenost uražená za určitý čas. Např. pokud je vzdálenost 80 kilometrů ujetá za 1 hodinu, pak je průměrná rychlost 80 kilometrů za hodinu.

Co je okamžitá rychlost v daném okamžiku?

Okamžitá rychlost je rychlost v daném časovém okamžiku. Jelikož je časový okamžik nekonečně krátký, vypočte se okamžitá rychlost jako první derivace dráhy podle času, tedy limitním přechodem od průměrné rychlosti: v = lim t 1 → t 2 r ( t 1 ) − r ( t 2 ) t 1 − t 2 = d r ( t ) d t = d s d t.

Související příspěvky: