Co se skládá z cementu?

Obsah

Co se skládá z cementu?

Co se skládá z cementu?

Složení cementu. Cement se skládá z tzv. slínkových minerálů, jedná se o komplexy skládající se z různých oxidů a existuje jich celkem asi 20. Mezi nejběžnější patří však patří následující čtyři: Pro zápis se používá zjednodušení: CaO je označován jako C, SiO 2 jako S, Al 2 O 3 jako A, Fe 2 O 3 jako F a SO 3 jako S či Š.

Jaké jsou vlastnosti cementu v cementárně?

Vlastnosti cementu se ověřují a porovnávají s normami před expedicí v cementárně. Ke každé zásilce se pak připojí dodací list s označením druhu cementu, třídy a příslušné normy, které cement svými vlastnostmi vyhovuje. Na požádání vydá cementárna atest obsahující veškeré výsledky výstupních zkoušek dodaného cementu.

Jak zjistit měrný povrch cementu?

Měrný povrch cementu zjišťujeme metodou Blaineovou, při které měříme průtok vzduchu cementem. Určíme tak velikost povrchu (v m2) 1 kg cementu. Princip spočívá v porovnáni zkoušeného cementu se standardním cementem o známém měrném povrchu a měrné hmotnosti. Standardní cement dodává Výzkumný ústav stavebních hmot v Brně.

Jak postavit váleček cementové kaše?

Váleček postavíme na podložku a začátek stupnice posuneme do výšky rysky na vodicí tyčce. Pak váleček zdvihneme do úrovně obroučky, kterou zasuneme pod váleček, a ten po 2 s uvolníme. Váleček necháme volně klesat do středu cementové kaše po dobu 30 sekund.

Související příspěvky: