Co se děje na povrchu vody?

Obsah

Co se děje na povrchu vody?

Co se děje na povrchu vody?

Probíhá na povrchu vody, jde o pomalou formu odpařování. Během tohoto děje je okolnímu prostředí odnímána potřebná teplota. Vzduch a plyny přijímají o to více vlhkosti, o kolik jsou teplejší.Orosení je název pro kondenzační vodu vzniklou ze zchlazování.

Co je důležité pro zachování vody?

Pro zachování vodních zdrojů má zásadní význam rostlinstvo, především les. Vodní zdroje musí být zachovány. Příslušné orgány musí plánovat účelné hospodaření s vodními zdroji. Ochrana vody vyžaduje zintenzivnění vědeckého výzkumu, výchovu odborníků a informování veřejnosti. Voda je společným majetkem, jehož hodnota musí být všemi uznávaná.

Jaké jsou vlastnosti vody na Zemi?

Voda, vlastnosti vody, rozvod vody, požární rozvod vody, vodovodní přípojka. Voda je pro existenci všech forem života na Zemi klíčová. Lidé začínají mít zdravotní problémy již po třech dnech bez vody.

Jak způsobovat znečišťování vody?

Znečišťování vody způsobuje škody člověku a ostatním živým organizmům závislých na vodě. Jakost vody musí odpovídat požadavkům pro různé způsoby jejího využití, zejména musí odpovídat normám lidského zdraví. Použitá voda vrácená do zdroje nesmí zabránit jeho dalšímu použití pro veřejné či soukromé účely.

Související příspěvky: