Kdo je největším opylovačem?

Obsah

Kdo je největším opylovačem?

Kdo je největším opylovačem?

Největším opylovačem vůbec je madagaskarský lemur vari z řádu primátů, který na výšku dosahuje přes jeden metr. Mezi savci nesmíme zapomenout zmínit člověka – i ten občas opyluje rostliny, ovšem uměle.

Kdo jsou nejznámější hmyzí opylovači?

Mezi nejznámější hmyzí opylovače patří především zástupci řádu blanokřídlých, to znamená včely, bezžihadlové včely a čmeláci. K dalším představitelům se řadí motýli, dvoukřídlí a brouci, kteří jsou pravděpodobně vůbec nejstaršími opylovači, a vzácně i třásněnky.

Co se týče opylování hmyzem?

Většina z nás má tento proces spojený především se zástupci z hmyzí říše, kteří jsou v dané roli skutečně nejvýznamnější, ale opylení zprostředkovávají i jiní živočichové a dále také vítr nebo voda. Pro opylování hmyzem máme krásný český výraz – hmyzosnubnost.

Související příspěvky: