Co jsou lidské zuby popisovány?

Obsah

Co jsou lidské zuby popisovány?

Co jsou lidské zuby popisovány?

V anatomii jsou jednotlivé lidské zuby popisovány jako: 1 I1: Dens incisivus medialis (první řezák) 2 I2: Dens incisivus lateralis (druhý řezák) 3 C: Dens caninus (špičák) 4 P1: Dens premolaris primus (první třenový zub) 5 P2: Dens premolaris secundus (druhý třenový zub) 6 M1: Dens molaris primus (první stolička) 7 M2: Dens molaris secundus (druhá stolička) More ...

Jak se skládají Zuby člověka?

Zuby člověka (a obecně všechny brachiodontní zuby) se skládají ze tří částí, z kořene, krčku a korunky. Korunka je ta část zubu, která vyčnívá ze zubního lůžka a je pokrytá sklovinou, nejtvrdší látkou v těle. Sklovina je tvořená mineralizovanými hranoly, je velmi odolná a při poškození nemá schopnost regenerace.

Jaké jsou soubory zubů?

Zuby slouží hlavně k uchopování, oddělování a rozmělňování potravy a v neposlední řadě také k obraně i útoku. Soubor zubů se nazývá chrup neboli dentice. Zdravý dospělý člověk má celkem 32 zubů, dítě 20 zubů mléčných. Někteří kytovci (jmenovitě kosticovci) nemají zuby vůbec, místo nich mají rohovinové pláty.

Jaká je doba výměny zubů?

Podle trvání a výměny 1 polyfyodontní: zuby jsou v několika řadách, po vypadnutí je zub hned nahrazen novým 2 difyodontní: nejprve vyrůstá dočasný, mléčný zub, ten je později nahrazen zubem trvalým 3 monofyodontní: zub vyrůstá jen jednou za život, není nahrazován More ...

Související příspěvky: