Jaké jsou invazní druhy v ČR?

Obsah

Jaké jsou invazní druhy v ČR?

Jaké jsou invazní druhy v ČR?

Mezi nejznámější invazní druhy v ČR patří bolševník velkolepý, křídlatky, netýkavka žláznatá, ze živočichů pak norek americký (mink), nepůvodní druhy raků aj.

Které jsou invazivní druhy v České republice?

V České republice existují desítky druhů zvířat i rostlin, které jsou považovány za invazivní a způsobují naší přírodě mnoho problémů. Které invazivní druhy představují největší problém v České republice?

Kde jsou invazivní rostliny v Krkonoších?

Invazivní rostliny v Krkonoších charaKterIstIKa InvazIvních druhu°: nejvážnˇejší dopady InvazIvních druhu°: • vytlačování původních druhů a společenstev • genetická koroze místních populací • působení ekonomických škod, eroze, narušování staveb atd. • narušení malebnosti krajiny

Související příspěvky: