Jaký je výsledek harmonické analýzy?

Obsah

Jaký je výsledek harmonické analýzy?

Jaký je výsledek harmonické analýzy?

Výsledek Harmonické analýzy je zapsán většinou formou úplné fourierovy řady. Vzhledem k tomu, že velikost amplitudy A 1 až A n je příspěvek každé harmonické dostatečně určen, je výstižnější popsat funkci pomocí amplitud. Tato posloupnost se nazývá amplitudové spektrum funkce. Amplitudové spektrum se doplňuje spektrem fázovým jn.

Jak vybrat správnou funkci v harmonickém stupni?

Aby byly dodrženy zásady vztahů mezi harmonickými funkcemi, nezbývá, než vybrat z mnoha možností ty nejvhodnější. Pokud použijeme na pátém stupni (dominanta) k harmonizaci aiolskou stupnici, dostaneme molový akord (v A mol je to Emi 7, tóny E G H D).

Jaké jsou základní harmonické funkce v tónině?

Základní harmonické funkce jsou vytištěny tučně. V tónice a subdominantě se zpravidla užívá kvintakord (trojzvuk) místo septakordu. Tabulka 1 ukazuje, že harmonické funkce akordů v dané tónině plynou z postavení jejich základních tónů ve stupnici té dané tóniny.

Související příspěvky: