Co jsou abiotické a biotické faktory?

Obsah

Co jsou abiotické a biotické faktory?

Co jsou abiotické a biotické faktory?

Abiotické (vlivy neživé přírody, tj. vlivy fyzikální a chemické) a biotické (přímé nebo nepřímé působení ostatních organizmů). Tyto faktory jsou základním předpokladem přítomnosti organizmů v prostředí.

Co jsou biotické a abiotické prvky v ekosystému?

Biotické a abiotické jsou dvě složky ekosystému. Ekosystém je společenství živých a neživých věcí, které pracují společně. Biotické a abiotické prvky v ekosystému činí ekosystém jedinečným. Odstranění jednoho biotického nebo abiotického prvku může ovlivnit celý systém. V ekosystému závisí biotické prvky na abiotických prvcích pro přežití.

Jaké jsou biotické faktory živé přírody?

Abiotické a biotické faktory živé přírody. Abiotická – neživá (teplota, světlo, tlak, vlhkost, chemismus – složení vody, půdy…) Biotická – živá (působení jiných organismů – vnitrodruhové, mezidruhové) Abiotické faktory: • Teplota prostředí: většina organismů v rozmezí -5°C až 55°C (výjimka: řasy na ledovcích; bakterie termálních pramenů)

Související příspěvky: