Co jsou kvalitativní studie?

Obsah

Co jsou kvalitativní studie?

Co jsou kvalitativní studie?

V následujícím textu jsou popsané přehledy základních metod kvalitativního výzkumu, které lze využívat při zpracování závěrečných prací. Kvalitativní studie pomáhají s formulováním hlubšího porozumění vybranému jevu.

Co je kvalitativní výzkum?

Kvalitativní výzkum Kvantitativní přístup Kvalitativní přístup Meřitelné fakty Konstrukce sociální reality Zaměřen na proměnné Zaměřen na interakci a události Klíčová je reliabilita Klíčová je autenticita Volná hodnota Hodnota příromnosti a explicity 4 more rows ...

Jak postupovat při plánování kvalitativních studií?

Při plánování kvalitativních studií musí všeobecné sestry provádějící výzkum samostatně, anebo podílející se na výzkumných úlohách v týmu, zvažovat i dopad výzkumu do klinické praxe, čímž zajistí smysluplnost své práce a současně mohou přinést dílčí poznatky, které mohou podporovat či rozvíjet ošetřovatelství založené na důkazech EBP.

Co se týká kvalitativního výzkumu?

Obecně lze říci, že tato metoda spíše vytváří teorie a neověřuje již známé teorie. Díky svým pozitivistickým kořenům se ze všech přístupů ke kvalitativnímu výzkumu nejvíce blíží kvantitativnímu způsobu uvažování.

Související příspěvky: