Kdo je důstojník v záloze?

Obsah

Kdo je důstojník v záloze?

Kdo je důstojník v záloze?

Tomu civilnímu stavu se se stanoviska vojenského říká záloha, a jsou tedy ti důstojníci opravdu v záloze. Proto nelze výrazu »důstojník v záloze« vytýkat nečeskost a otrockou závislost na němčině, už proto ne, že i o jiných věcech říkáváme, že je máme v záloze: máme v záloze odpověď, peníze, jídlo, přítele atd.

Kdo je vojenský důstojník?

(J. Š.) Naše vojenská terminologie zavedla toto označení pro důstojníky, kteří nejsou v činné službě, nýbrž v svém civilním povolání. Tomu civilnímu stavu se se stanoviska vojenského říká záloha, a jsou tedy ti důstojníci opravdu v záloze.

Proč se výrazu důstojník v záloze vytýkat?

Proto nelze výrazu »důstojník v záloze« vytýkat nečeskost a otrockou závislost na němčině, už proto ne, že i o jiných věcech říkáváme, že je máme v záloze: máme v záloze odpověď, peníze, jídlo, přítele atd. Shoda s němčinou je tu přirozená, neboť takovéto výrazy, vyplývající ze základních způsobů myšlení, musí být stejné v mnoha jazycích.

Co je důstojnost člověka?

Co to vlastně je důstojnost člověka? 1 Důstojnost zásluh: v průběhu aktivního života dosáhne člověk určitých zásluh, určitého postavení, ve většině... 2 Důstojnost mravní síly: klade důraz na mravní autonomii či integritu člověka, na schopnost žít v souladu s mravními... 3 Důstojnost osobní identity: nejvýznamnější typ důstojnosti ve spojitosti se staršími osobami,... More ...

Související příspěvky: