Jaké je nejběžnější svařování?

Obsah

Jaké je nejběžnější svařování?

Jaké je nejběžnější svařování?

Nejběžnější metoda svařování je svařování tavné, kterým se rozumí svařování provedené místním ohřevem a roztavením spojovaných částí bez použití tlaku.

Jaké jsou polohy při svařování?

Definice svařovacích poloh. Polohy při svařování jsou normovány v ČSN EN ISO 6947. vodorovná shora – (elektroda svisle) – symbol PA. vodorovná šikmo shora – (elektroda pod 45°) – symbol PB. vodorovná na svislé stěně – (elektroda vodorovně) – symbol PC. šikmo nad hlavou – (elektroda pod 45°, nahoru) – symbol PD.

Jaké jsou záření při svařování?

Při svařování vzniká několik druhů záření, proti nimž je nutné chránit jak svářeče, tak ostatní pracovníky. Je to záření vysokofrekvenční, záření infračervené, záření viditelné, záření ultrafialové a záření ionizující.

Jaký je požadavek na svářecí nástroj?

V prostoru svařování musí být vyloučen dotyk svářecího nástroje s elektricky vodivými předměty v okolí. Tento požadavek je řešen konstrukcí svařovacího nástroje, případně konstrukcí stojanu pro svářecí nástroj. Pro případ havarijní situace musí být možnost centrálního odpojení svářecích zdrojů.

Související příspěvky: