Co je systémový protokol?

Obsah

Co je systémový protokol?

Co je systémový protokol?

Systémový protokol obsahuje události zaznamenané součástmi systému Windows. Do systémového protokolu bude například zaznamenána chyba ovladače nebo jiné systémové součásti, ke které dojde během spuštění. Typy událostí zaznamenávané součástmi systému jsou předem určeny systémem Windows.

K čemu se používá protokol předaných událostí?

Do systémového protokolu bude například zaznamenána chyba ovladače nebo jiné systémové součásti, ke které dojde během spuštění. Typy událostí zaznamenávané součástmi systému jsou předem určeny systémem Windows. Protokol předaných událostí se používá k uložení událostí sebraných ze vzdálených počítačů.

Jak použít nástroj pro správě protokolů událostí?

Ke správě protokolů událostí lze použít buď Prohlížeč událostí, nebo nástroj příkazového řádku wevtutil. Pokud ke správě protokolů událostí používáte nástroj wevtutil, v přijatých zprávách mohou být protokoly událostí označovány jako kanály.

Co jsou protokoly aplikací a služeb?

Protokoly aplikací a služeb 1 Správce. Tyto události jsou zaměřeny především na koncové uživatele, správce a pracovníky odborné pomoci. 2 Funkční. Funkční události se užívají k analýze a diagnóze problémů nebo podobných případů. Lze jich použít ke spuštění... 3 Analytické. Analytické události se vyskytují ve velkém množství. Popisují chod programu a označují problémy, které... 4 Ladění. More ...

Související příspěvky: