Kdo je zemědělský stát Austrálie?

Obsah

Kdo je zemědělský stát Austrálie?

Kdo je zemědělský stát Austrálie?

Austrálie je vyspělý průmyslově zemědělský stát, který patří k největším světovým výrobcům a vývozcům. Rozhodující složkou v národním hospodářství je zpracovatelský průmysl, k jehož bouřlivému rozvoji došlo zejména v poválečném období díky bohaté surovinové základně, dostatku pracovních sil a přílivu kapitálových investic ze zahraničí.

Co je strojírenství v Austrálii?

Strojírenství je v Austrálii nejdůležitějším průmyslovým odvětvím. Středisky strojírenství se staly průmyslové oblasti jihovýchodu a hlavního města, kde se vyrábí bohatý sortiment. Dominuje výroba dopravních prostředků – automobilů (Adelaide, Geelong, Melbourne a Sydney).

Kde se nachází průmysl v Austrálii?

Průmysl je v Austrálii velmi nerovnoměrně rozložen a koncentrován zejména na jihovýchodě. Nejprůmyslovějšími státy jsou Nový Jižní Wales a Viktorie. Středisky se stala především velká města a města vznikající v místech těžby či vývozní přístavy. Viz strana 30, školní atlas Austrálie, Kol. 2007.

Co je zemědělství Austrálie?

Hospodářství Austrálie 1 Průmysl. Austrálie je vyspělý průmyslově zemědělský stát, který patří k největším světovým výrobcům a vývozcům. 2 Zemědělství. Zemědělství je nejstarším odvětvím australského hospodářství, které až do 50. let 20. století zajišťovalo... 3 Doprava. Doprava má v Austrálii prvořadý význam a potýká se především s problémem velkých vzdáleností a... More ...

Související příspěvky: