Co se děje po fúzi akcií?

Obsah

Co se děje po fúzi akcií?

Co se děje po fúzi akcií?

název a sídlo společností účastnících se fúze a společnosti, která po fúzi vznikne výměnný poměr cenných papíru a podmínky jejich přidělení (např. kolik akcií nástupnické společnosti bude nabídnuto společníkům zanikající společnosti) a případně výši doplatku

Proč se přeshraniční fúze nevztahují?

Na přeshraniční fúze zahrnující společnosti investující kapitál pocházející od soukromých či veřejných investorů se pravidla EU nevztahují. Pravidla EU se uplatňují v případě těchto typů fúzí: Po zakoupení společností na vás bude převedeno jejich jmění.

Co se uplatňuje v případě fúzí společností?

Pravidla EU se uplatňují v případě těchto typů fúzí: Po zakoupení společností na vás bude převedeno jejich jmění. Výměnou za jmění, které jste převodem získali, musíte vydat cenné papíry (např. akcie) v hodnotě odpovídající kapitálu koupené společnosti.

Jaká je zpráva fúze?

Tato zpráva objasňuje právní a hospodářské aspekty fúze a vysvětluje její dopady na vlastníky, věřitele a zaměstnance. Zpráva musí být předána vlastníkům společností a zástupcům zaměstnanců nejpozději jeden měsíc před konáním valné hromady.

Související příspěvky: