Jak se zvládnout fúze?

Obsah

Jak se zvládnout fúze?

Jak se zvládnout fúze?

I když je složitá, dá se zvládnout 1 Projekt fúze. Dříve, než statutární orgán společnosti sepíše přesný plán přeměny společnosti – projekt fúze, musí... 2 Schvalování fúze. Hlasování o fúzi probíhá v každé společnosti odlišně. Společníci veřejné obchodní společnosti a... 3 Povinnosti statutárních orgánů. Statutární orgány všech fúzujících společností musí kromě projektu fúze... 4 Přeshraniční fúze. More ...

Jaká je zpráva fúze?

Tato zpráva objasňuje právní a hospodářské aspekty fúze a vysvětluje její dopady na vlastníky, věřitele a zaměstnance. Zpráva musí být předána vlastníkům společností a zástupcům zaměstnanců nejpozději jeden měsíc před konáním valné hromady.

Co se uplatňuje v případě fúzí společností?

Pravidla EU se uplatňují v případě těchto typů fúzí: Po zakoupení společností na vás bude převedeno jejich jmění. Výměnou za jmění, které jste převodem získali, musíte vydat cenné papíry (např. akcie) v hodnotě odpovídající kapitálu koupené společnosti.

Co je fúze splynutím?

Fúze splynutím – zánik dvou nebo více obchodních společností či družstev bez předchozí likvidace; jmění přechází na nově vznikající nástupnický subjekt. Vnitrostátní fúze – fúze mezi obchodními společnostmi nebo družstvy se sídlem na území České republiky.

Související příspěvky: