Jak byla monopolní konkurence identifikována?

Obsah

Jak byla monopolní konkurence identifikována?

Jak byla monopolní konkurence identifikována?

Monopolistická konkurence jako struktura trhu byla poprvé identifikována ve třicátých letech americkým ekonomem Edwardem Chamberlinem a anglickým ekonomem Joan Robinson. Mnoho malých podniků působí v podmínkách monopolní konkurence, včetně nezávislých obchodů a restaurací.

Co je konkurenceschopnost?

Konkurenceschopnost patří mezi slova, která se užívají velmi často, dalo by se říci až příliš často. Stal se z ní „sexy“ výraz, kterého je všude plno, ačkoliv málokdo přesně ví, co vůbec toto tajemné slůvko znamená. Znamená vůbec něco nebo je to jen nějaká chiméra, která se z času na čas v ekonomii objeví?

Jak můžeme rozlišovat dokonalou konkurenci a monopol?

Budeme tedy rozlišovat dokonalou konkurenci a monopol jako dvě krajní situace a nedokonalou konkurenci ve dvou formách – oligopol a monopolistickou konkurenci. Každá má své charakteristické rysy, které ovlivňují chování firem i možnost dosahování cílů. Jako první se podíváme na v praxi se častěji vyskytující oligopol.

Jaké je vymezení konkurenceschopnosti na mikroekonomické úrovni?

Relativně nejjednodušší je vymezení konkurenceschopnosti na mikroekonomické úrovni, tedy například na úrovni firmy. Ani zde však nemůžeme hovořit o něčem naprosto jasném.

Související příspěvky: