Kde je největší naleziště zemního plynu?

Obsah

Kde je největší naleziště zemního plynu?

Kde je největší naleziště zemního plynu?

Zemní plyn zabírá asi 21 % globálního mixu primárních energetických zdrojů. Podle těžebního výkonu, největší naleziště zemního plynu najdeme v USA (20 %), Rusku (19 %), Kataru, Íránu, Kanadě (všichni po 5 %), Číně a Norsku (oba po 3 %).

Co se týče zemního plynu?

Vlastnosti zemního plynu a dělení topných plynů. Zemní plyn je bezbarvý, sám o sobě nezapáchající, hořlavý plyn. Je nejedovatý, nedýchatelný a lehčí než vzduch. Co se složení zemního plynu týče, hlavní složkou je methan. Dále se v něm vyskytují vyšší uhlovodíky a malé množství inertních plynů.

Jaký je druh zemního plynu?

Zemní plyn se dle výskytu dělí na dva druhy – naftový a karbonský. Naftový zemní plyn je plyn, vyskytující se společně s ropou. Jak už označení druhého druhu napovídá, karbonský zemní plyn se vyskytuje v uhelných ložiscích.

Co je příčinou vzniku zemního plynu?

Organické teorie označují jako příčinu vzniku zemního plynu postupné uvolňování při vzniku ropy nebo uhlí jako důsledek postupného rozkladu organického materiálu. Podle těchto teorií byly tedy na samém počátku rostlinné a živočišné zbytky. Ve prospěch teorie svědčí fakt, že se zemní plyn vyskytuje právě v ložiscích ropy nebo uhlí.

Související příspěvky: