Kdo je přírodním zdrojem?

Obsah

Kdo je přírodním zdrojem?

Kdo je přírodním zdrojem?

Do přírodních zdrojů v širším slova smyslu lze zahrnout: 1 přírodní zdroje v užším smyslu, tedy takové statky, které člověk odebírá z přírody a přetváří je v různé produkty. Mohou... 2 přírodní procesy, tedy síly přírody, které společnost využívá jak ve výrobním procesu, tak i v nevýrobní sféře (např. 3 ostatní přírodní podmínky, kam patří například klimatické, tepelné,... More ...

Co jsou netradiční zdroje ropy?

Z důvodu úbytku klasických zdrojů ropy začínají být využívány i netradiční zdroje ropy. Patří k nim roponosné břidlice, v nichž organická hmota obsahuje nezralou bitumenovou hmotu, kterou je však možné zahřátím přeměnit na kerogen.

Jaké jsou obnovitelné zdroje energie?

Olah et al. (2006) uvádí tyto zdroje energie: obnovitelné zdroje: energie vodní, geotermální, energie větru, sluneční energie, fotoelektrická a termální, ze slaných solárních nádrží, energetické zdroje oceánů: termální, přílivové, z vlnobití, metanol a etanol. Nejméně opodstatněné je dělení na zdroje „čisté“ a „znečišťující“.

Související příspěvky: