Co je biopsie prsu?

Obsah

Co je biopsie prsu?

Co je biopsie prsu?

Biopsie prsu jako metoda lékařského výzkumu je postup pro odebírání vzorků buněk z mléčné žlázy pacienta pro následné mikroskopické vyšetření na úrovni buněk - tzv. "Patomorfologická analýza." Biopsie je nezbytná k potvrzení přesné diagnózy, když žena má podezření na rakovinu prsu. Z metod biopsie lze identifikovat operační a neoperativní.

Kde se biopsie provádí?

Biopsie se provádí pouze ve vybraných případech, kdy jiné moderní metody výzkumu, například ultrazvuk nebo mamografie, neposkytují úplný obraz o povaze změn, ke kterým dochází v tkáních prsu.

Kdo provádí biopsii prsu?

Biopsii prsu provádí ambulantně zkušený mamolog, chirurg nebo radiolog. Existují odrůdy tohoto postupu, jejichž výběr závisí na konkrétní situaci.

Co je biopsie plic?

Biopsie plic 1 Punkce jehlou. Lékař vám řekne, abyste zadrželi dech a pak odebere vzorek tkáně nádoru speciální jehlou přímo přes... 2 Bronchoskopie. Umožňuje lékaři nahlédnout do plic a také odebrat malý vzorek tkáně. Během vyšetření se hrdlo vystříká... 3 Mediastinoskopie. Toto vyšetření se provádí v celkové anestezii a obvykle vyžaduje krátký pobyt v nemocnici. More ...

Související příspěvky: