Co se projevuje při autoimunitních onemocněních?

Obsah

Co se projevuje při autoimunitních onemocněních?

Co se projevuje při autoimunitních onemocněních?

Při autoimunitních onemocněních (AO) není organismus schopen správně identifikovat škodlivé vetřelce a imunitní systém ničí i buňky vlastního těla. Výsledkem je přecitlivělost podobná alergiím, při které reaguje imunitní systém na přirozené látky, které by měl běžně přehlížet.

Jak vznikají autoimunitní onemocnění?

Pro vznik autoimunitních onemocnění je nutná přítomnost rizikových faktorů, které působí u jednotlivce současně – genetické, imunitní (defekt IgA nebo komplementu), hormony (estrogeny) a faktory u vnějšího prostředí.

Jaké jsou autoimunitní choroby?

Autoimunitní choroby mohou postihovat jen jeden orgán nebo systémově více orgánů. Obě kategorie mají tendenci se kombinovat u jednoho jedince. Většina chorob postihujících jeden orgán jsou onemocnění, která se vyvíjí v důsledku působení buněčných mechanismů imunity, zatímco u systémových jde o působení autoprotilátek.

Proč vznikají autoimunitní choroby?

Autoimunitní onemocnění jsou onemocnění imunitního systému. Autoimunitní choroby vznikají proto, že imunitní systém nedokáže rozlišit cizí a vlastní a nesprávně identifikuje nebezpečí – dochází k situaci, kdy systém považuje vlastní tkáně a orgány za vetřelce. V důsledku toho je napadá, což vede ke vzniku nejrůznějších chorob.

Související příspěvky: