Proč je smlouva neplatná?

Obsah

Proč je smlouva neplatná?

Proč je smlouva neplatná?

Například smlouva, ve které se jedna strana zaváže druhé, že bude soustavně poškozovat majetek třetí strany. "Pak lze smlouvu nazvat absolutně neplatnou, protože zjevně narušuje veřejný pořádek," dodává Vít Steinhauser.

Co je smlouva?

Smlouva (někdy též kontrakt, dohoda nebo konvence) je dvoustranné či vícestranné právní jednání spočívající ve vzájemných a obsahově shodných projevech vůle smluvních stran směřujících ke vzniku, změně či zániku práv a povinností, které právní předpisy s takovými projevy vůle spojují. Smlouvou tak mezi nimi vznikne závazek k určitému plnění.

Co je smlouva na prodej movité věci?

Smlouvy ke stažení 80009x Kupní smlouva na prodej movité věci (uni ... 24200x Darovací smlouva - nemovitost 21389x Příkazní smlouva 20630x Zápis z VH - jmenování jednatele a schvá ... 20197x Smlouva o dílo - obecná 3 more rows ...

Proč byla smlouva absolutně neplatná?

Dosud mohla být totiž smlouva považovaná za absolutně neplatnou často i jen proto, že v ní byly běžné formální chyby, i když se obě strany na svých právech shodly. Podle nových pravidel způsobí takové chyby zpravidla jen neplatnost relativní. Absolutní neplatnost pak zbude jen pro případy, kdy je plnění ze smlouvy od samého počátku nemožné, ...

Související příspěvky: