Co jsou ložiska bez klece?

Obsah

Co jsou ložiska bez klece?

Co jsou ložiska bez klece?

Ložiska bez klece (V) mají plný počet jehlových válečků a v důsledků toho vyšší únosnost, ale nižší mezní otáčky v porovnání s ložisky s klecí. Ložiska se používají hlavně pro nízké otáčky nebo na kývavý pohyb.

K čemu jsou ložiska jednořadá?

Ložiska se vyrábějí s válcovou nebo kuželovou dírou. Přípustné naklopení pro typ 13 a 23 je 3°; pro typy 12 a 22 je 2°30´. ČSN 02 4650 (ISO 15): typy 12, 22, 13, 23. 5)Válečková ložiska jednořadá: jsou určená pro přenos velkých radiálních zatížení.

Proč se montují ložiska proti sobě?

Proto se ložiska montují ve dvojicích proti sobě pokud možno co nejblíže u sebe. Vhodná provozní vůle, popř. předpětí dvojice, se seřizuje při montáži. Mírné předpětí v axiálním směru značně zvýší přesnost a tuhost uložení. Pro větší zachycení větších axiálních sil se používá = 26° i 40°.

Jak zajišťují ložiska?

-Ložiska zajišťují vzájemnou polohu pevných a otáčejících se součástí a přenášejí zatížení hřídele na ostatní části stroje. Dochází zde ke tření mezi plochami se odvalují vložená valivá tělíska (kuličky, válečky, jehly, kuželíky, soudečky). Podle směru zatěžující síly dělíme ložiska na axiální a radiální.

Související příspěvky: