Co je Zákonodárná iniciativa Senátu?

Obsah

Co je Zákonodárná iniciativa Senátu?

Co je Zákonodárná iniciativa Senátu?

Zákonodárná iniciativa Senátu Zákonodárnou iniciativu, tedy pravomoc podat Poslanecké sněmovně návrh zákona, má také Senát jako celek. K projednání v Senátu mohou předlohu navrhnout jednotliví senátoři, skupina senátorů, výbor nebo komise Senátu. Senátní návrh zákona se projednává ve dvou čteních.

Kdo je senátní senátor?

Hlavním posláním Senátu je činnost zákonodárná. Senát projednává návrhy zákonů postoupené Poslaneckou sněmovnou, které může zejména schválit, zamítnout či vrátit dolní parlamentní komoře s pozměňovacími návrhy. Ústavní a volební zákony nelze přijmout bez výslovného souhlasu Senátu.

Kdo je Senát Parlamentu České republiky?

Senát Parlamentu České republiky je horní komora Parlamentu České republiky. Jeho postavení je upraveno v Ústavě ČR, přijaté roku 1992. V Senátu zasedá 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let. Senát je nerozpustitelný, každé dva roky se volí třetina senátorů.

Související příspěvky: