Co jsou sprinklerové zařízení?

Obsah

Co jsou sprinklerové zařízení?

Co jsou sprinklerové zařízení?

Sprinklerová zařízení používají k hašení obvykle vodu ve formě sprchového proudu aplikovaného výstřikovými koncovkami označovanými jako sprinklery. Hašení je možné i pěnou.

Kde se instalují sprinklerové stanice?

Sprinklerové soustavy musí být mokré a použité sprinklery musí mít rychlou tepelnou odezvu. Ventilové stanice musí být opatřené dvěma uzavíracími armaturami a obtokovou armaturou. V některých zemích se instalují zdvojené ventilové stanice. Zásobování vodou se navrhuje vždy se zvýšenou spolehlivostí.

Jaké jsou výhody skladových sprinklerů?

Ze skladových sprinklerů doznaly nejširší použití sprinklery ESFR (prototyp 1988). Jejich výhodou je vysoká flexibilita skladu jelikož odpadá v dané skladové konfiguraci regálové jištění. Uvést požár pod kontrolu pouze hašením od stropu předpokládá striktní dodržení návrhových požadavků uvedených v relevantních návrhových dokumentech.

Související příspěvky: