Kdo jsou bakterie?

Obsah

Kdo jsou bakterie?

Kdo jsou bakterie?

Bakterie (Bacteria, dříve též Bacteriophyta či Schizomycetes), nebo také eubakterie (Eubacteria), je doména jednobuněčných prokaryotických organismů.Mívají kokovitý či tyčinkovitý tvar a zpravidla dosahují velikosti v řádu několika mikrometrů.Studiem bakterií se zabývá bakteriologie, významně tuto vědu rozvinuli Robert Koch a Louis Pasteur.

Kde jsou bakterie nalézeny?

Bakterie je možné nalézt v půdě (jsou součástí edafonu a nejvíce osidlují rhizosféru), ve vodě, v ovzduší i jakožto symbionty uvnitř a na povrchu mnohobuněčných organismů. V jednom gramu půdy žije asi 40 miliónů bakterií, v jednom mililitru sladké vody je jich přibližně milion.

Jak se rozlišují typy bakterií?

U bakterií se rozlišují následující typy buněk dle tvaru: 1 kulovitý ( koky) – pokud vytvářejí kolonie, dělí se dále na diplokoky (kolonie tvořené dvěma buňkami), tetrakoky (čtyři buňky v kolonii), streptokoky (řetízkovité kolonie), stafylokoky (hroznovité kolonie) a sarciny (balíčkovité ... 2 tyčinkovitý ( tyčinky čili bacily) – mohou se sdružovat v koloniích po dvou (diplobacily) či v řetízcích (streptobacily), případně tvoří palisády; 3 zakřivený – takto tvarované bakterie nevytvářejí kolonie a patří mezi ně vibria (krátké lehce zakřivené tyčinky), spirily (lehce zvlněné tyčinky) či spirochéty (tyčinky šroubovitého tvaru);

Jak se liší detritivores a decomposers?

Liší se povahou své stravy, způsobem rozkladu a způsobem, jakým jedí. hlavní rozdíl mezi detritivores a decomposers je to Detritivores jsou organismy, které se živí mrtvými a rozkládajícími se organickými látkami orálním požitím, zatímco rozkladače jsou organismy, které rozkládají organický materiál.

Související příspěvky: