Co znamená retrográdní planeta?

Obsah

Co znamená retrográdní planeta?

Co znamená retrográdní planeta?

Retrográdní planeta v určitém znamení na sebe bere celkové zabarvení tohoto znamení a směruje jeho energie nazpět v čase. Člověk prožívá v tomto životě přesně takové zkušenosti, kterými už prošel v minulých inkarnacích, podle toho, o jakou retrográdni planetu se jedná.

Proč se člověk nachází na retrográdni planetě?

Člověk prožívá v tomto životě přesně takové zkušenosti, kterými už prošel v minulých inkarnacích, podle toho, o jakou retrográdni planetu se jedná. Z nějakého důvodu, snad kvůli niternému pocitu duše, že karmická lekce nebyla dokončena nebo vyřešena k osobní spokojenosti nižšího já, člověk neustále přivolává do svého života stále stejné situace.

Co je třifázový retrográdní proces?

Třífázový retrográdní proces, který se vztahuje nejenom na současný život, ale má sklon překračovat časové bariéry a zasahovat i do jiných životů, působí v každém znamení trochu jinak.

Související příspěvky: