What is převodní tabulka tlaku?

Obsah

What is převodní tabulka tlaku?

What is převodní tabulka tlaku?

Převodní tabulka jednotek tlaku Jednotky tlaku pascal (Pa) bar (bar) kilopond na čtv. metr (kp/m 2 ) technická atmosféra (at) 1 Pa ≡ 1 Pa ≡ 10 −5 bar ≈ 0,1019716 kp/m 2 ≈ 10,19716×10 −6 at 1 bar ≡ 10 5 Pa ≡ 1 bar ≈ 10197,16213 kp/m 2 ≈ 1,019716 at 1 kp/m² = 9,80665 Pa = 98,0665×10 −6 bar ≡ 1 kp/m 2 ≡ 10 −4 at 1 at ≡ 98066,5 Pa ≡ 0,980665 bar ≡ 10000 kp/m 2 ≡ 1 at 3 more rows ...

Co je hlavní jednotka tlaku v soustavě SI?

Hlavní jednotkou tlaku v soustavě SI je pascal (Pa). Je to tlak, který vyvolává síla 1 newtonu (1 N), rovnoměrně a spojitě rozložená a působící kolmo na plochu o obsahu 1 čtverečního metru (1 m 2).

Jaké jsou jednotky tlaku Pa Bar?

Převodní tabulka jednotek tlaku pascal (Pa) bar (bar) kilopond na čtv. metr (kp/m 2 ) technická atmosféra (at) fyzikální atmosféra (atm) Jednotky tlaku 1 Pa ≡ 1 Pa ≡ 10 −5 bar ≈ 0,1019716 kp/m 2 ≈ 10,19716×10 −6 at 1 bar ≡ 10 5 Pa ≡ 1 bar ≈ 10197,16213 kp/m 2 ≈ 1,019716 at 1 kp/m² = 9,80665 Pa = 98,0665×10 −6 bar ≡ 1 kp/m 2 ≡ 10 −4 at 4 more rows ...

Proč je vysoký krevní tlak vyjištěn?

Proto bývá vysoký krevní tlak často zjištěn náhodně, během běžné kontroly u lékaře. Následující signály vám tělo může vysílat, pokud máte zvýšený tlak: Bolest hlavy. Závratě. Hučení v uších. Krvácení z nosu. Nespavost. Bušení srdce. Bolest na hrudi.

Související příspěvky: