Jaká je pracovní doba pro zaměstnance?

Obsah

Jaká je pracovní doba pro zaměstnance?

Jaká je pracovní doba pro zaměstnance?

Pracovní doba je doba(čas), po kterou je zaměstnanec povinen pro svého zaměstnavatele vykonávat práci. Nebo také doba, po kterou musí být zaměstnanec připraven k výkonu práce dle instrukcí svého zaměstnavatele (popřípadě interních směrnic firmy). Doba odpočinkuje doba (čas), která není pracovní dobou.

Jaká je délka pracovní směny dotyčného mladistvého?

Délka pracovní směny nesmí u zaměstnance mladšího 18 let denně překročit 8 hodin a za týden 40 hodin ve svém celkovém souhrnu. To znamená, že do tohoto souhrnu se započítávají veškeré pracovněprávní vztahy dotyčného mladistvého, tj. i pracovní vztahy, které má s jinými zaměstnavateli.

Jak je pracovní doba pro všechny tak rozdílná?

Pracovní doba pro všechny tak stejná, ale přitom tolik rozdílná. Běžně se říká, že pracovní týden má 40 pracovních hodin, že zaměstnanec pracuje pouze 8 hodin denně, že musí být po celou dobu výkonu práce na svém pracovním místě, má nárok na 20 dní dovolené za celý odpracovaný rok, že při velmi důležitých a závažných životních situací má nárok na ...

Jak je stanovena týdenní pracovní doba zaměstnanců?

Stanovená týdenní pracovní doba. Stanovená týdenní pracovní doba u zaměstnanců podle zákoníku práce činí 40 hodin týdně, přičemž existují i výjimky, kdy nemusí být tato doba dodržena. Dle §79 odstavec 2 a 3, u zaměstnanců:

Související příspěvky: