Kde jsou přítoky a průplavy Rýna?

Obsah

Kde jsou přítoky a průplavy Rýna?

Kde jsou přítoky a průplavy Rýna?

Přítoky a průplavy je Rýn spojen se všemi hlavními okolními toky ( Rhôna, Seina, Vezera, Labe, Dunaj, Emže a Šelda ). Nejvýznamnější přístavy Rotterdam a Duisburg. Rýn (něm. Rhein, fr. Rhin, hol.

Jaké jsou břehy Rýnské?

Ale pracemi v l. 1818 – 72 břehy rýnské zregulovány a tok jeho zkrátil se tím o 72 km. V této části činí také rozhraní zemí: tak mezi Elsasy-Lotrinskem a Badenskem a Bavorskou Falcí, Hessy, Nassavskem a Pruským Porýnskem. Hornorýnská rovina, kterou Rýn protéká od Basileje až k Mohuči, jest ohraničena na záp.

Jak je délka Rýna švýcarského?

Až k Basileji počitává se Rýn horní, který by se mohl zváti také Rýnem švýcarským. Délka jeho od pramenův až sem činí 388 km. Spád jest veliký, totiž 2107 m, čili podle toho připadá na 1 km 5,43 m. U Basileje Rýn pojednou se ohýbá k sev. a také se mění hned jeho okolí.

Související příspěvky: