Co je radioaktivní přeměna?

Obsah

Co je radioaktivní přeměna?

Co je radioaktivní přeměna?

Radioaktivita neboli radioaktivní přeměna (nepřesně radioaktivní rozpad) je jev, při němž dochází k vnitřní přeměně složení nebo energetického stavu atomových jader, přičemž je zpravidla emitováno vysokoenergetické ionizující záření.. K radioaktivní přeměně může docházet spontánním štěpením u nestabilních radionuklidů nebo jadernou reakcí při ...

Jaké jsou objevy v oblasti radioaktivity?

Podrobnější informace naleznete na stránce Historie objevů v oblasti radioaktivity. Henri Becquerel jako první v roce 1896 objevil radioaktivitu díky zjištění, že minerály vyzařují jiné záření než světelné, když položil fluorescenční materiál mezi fotografické desky a fotografické desky byly netknuté.

Jaké jsou typy radioaktivního záření?

Podle charakteru radioaktivního záření se rozlišují jeho typy α(alfa), β-(beta mínus), β+(beta plus) a γ(gama). Záření αje tvořeno kladně nabitými jádry helia, které se pohybují až 10 % rych- losti světla ve vakuu. Toto záření je nejméně pronikavé, lze ho odstínit listem papíru či tenkou hliníkovou folií.

Jak odstranit radioaktivitu z látek?

Radioaktivitu šlo z látek odstranit pouhým umytím vodou. Brzy potom objevil Friedrich Dorn radioaktivní plyn, který vycházel z radia. Dnes se tento plyn jmenuje radon. Stejný plyn objevil u aktinia André Debierne. Indukovaná radioaktivita se tak mohla vysvětlit pomocí tohoto nového plynu.

Související příspěvky: