Co je dokonalá konkurence?

Obsah

Co je dokonalá konkurence?

Co je dokonalá konkurence?

Dokonalá konkurence představuje v rámci teorie firmy jeden z nejstarších a nejpropracovanějších modelů tržních struktur. Tento model je vytvořen na základě následujících předpokladů: - Na každém trhu existuje velký počet kupujících a prodávajících, z nichž žádný není natolik silný, aby mohl ovlivnit cenu nebo výstup odvětví.

Jaký je význam modelu dokonalé konkurence?

Přestože tyto podmínky v reálném světě zpravidla neexistují, význam modelu dokonalé konkurence je nesporný: spočívá ve vytvoření východisek pro zkoumání tržních struktur v rámci nedokonalé konkurence. Dokonale konkurenční firma bývá někdy označována jako „price taker“, tj. jako firma přebírající cenu (tzv. cenový příjemce).

Co jsou důsledky dokonalé konkurence?

Důsledky dokonalé konkurence 1 firmy se stávají tzv. příjemci cen 2 cena nabízeného statku je prostě dána podmínkami trhu – firma musí tuto cenu akceptovat 3 v případě, že prodávající tuto cenu neakceptuje a nabízí produkt za cenu vyšší, spotřebitel zvolí jiného prodávajícího 4 individuální poptávka po produkci každého prodávajícího je na trhu dokonalé soutěže dokonale pružná More ...

Jaké jsou průměrné a mezní příjmy v dokonalé konkurenci?

V 7. kapitole jsme definovali a graficky znázornili celkové, průměrné a mezní příjmy (TR, AR, MR) firmy v dokonalé konkurenci. Připomeňme, že v dokonalé konkurenci jsou křivky průměrných a mezních příjmů totožné.

Související příspěvky: