Co znamená slovo bible?

Obsah

Co znamená slovo bible?

Co znamená slovo bible?

Slovo „bible“ pochází z řeckého biblia, knihy – množné číslo od neutra το βιβλίον ( to biblion, zdrobnělina slova biblos ). Antické knihy měly podobu svitku a jejich řecké označení pochází ze slova byblos, česky papyrus, ze kterého se svitky vyráběly.

Kde jsou biblické Bible?

Historické bible 1 Biblia latina, 1424 2 Biblia latina, mezi 1451 a 1500 3 Biblia latina, 1474 More ...

Kdo je nejpřekládanější Bible?

Bible je nejpřekládanější a nejvydávanější knihou, první Gutenbergovo vydání z roku 1452 je první tištěnou knihou na Západě. První český překlad celé bible vznikl kolem roku 1360. Kumránský svitek s textem knihy Izajáš, 2. stol. př. n. l.

Související příspěvky: