Co jsou obecně závazné právní předpisy?

Obsah

Co jsou obecně závazné právní předpisy?

Co jsou obecně závazné právní předpisy?

V praxi se také nazývají obecně závazné právní předpisy. Mezi obecně závaznými právními předpisy (právními normami) existují dva druhyvztahů. Vztah vyšší a nižší právní síly (vztah nadřízenosti a podřízenosti)a vztah prvotnosti a odvozenosti (vztah prvotnosti a druhotnosti).

Jaké jsou vnitřní předpisy?

Vnitřní předpisy je možné rozdělit podle obsahu a povinnosti vydání, na předpisy: 1 které je nutné přijmout, vycházejíce z právního řádu ČR (například přijetí pracovního řádu dle § 306 zákona č. 262/2006... 2 které je vhodné přijmout z důvodu vydávání závazných pokynů a úkolů (například vnitřní předpis zakládající vypracování... 3 další, které mají povahu oznámení, jsou... More ...

Co je správní právo?

Správní právo je jedním z nejrozsáhlejších odvětví veřejného práva. Upravuje výkonnou státní moc, veřejnou správu a územní samosprávu. Obsahuje značné množství různorodých právních norem řešících například územní rozdělení státu, správní řízení, přestupky, správu daní a poplatků, správu školství, správu zdravotnictví a další.

Související příspěvky: