Proč operovat aneuryzma tepen mozku?

Obsah

Proč operovat aneuryzma tepen mozku?

Proč operovat aneuryzma tepen mozku?

Aneuryzma tepen mozku se obvykle operují pouze v případě velmi vysokého rizika jejich ruptury, protože riziko poškození mozku při operaci a dalších komplikací je příliš vysoké. Stejně jako u aneuryzmat břišní aorty, závisí i riziko ruptury výdutí na mozkových tepnách na velikosti a lokalizaci (umístění) aneuryzmatu.

Co je aneuryzma pánevních tepen?

Aneuryzma pánevních tepen (aneuryzma a. iliacae): jedná se o výduť na tepnách pánve. Tyto tepny jsou párové. Aneuryzma krkavic neboli karotid (aneuryzma a. carotis): tato tepna se nachází na krku a zásobuje krví mozek. Většina lidí má dvě karotidy, jednu na každé straně krku.

Jaké jsou příznaky aneuryzmat?

Většina aneuryzmat je klinicky němá (tedy se neprojevují žádnými příznaky), nicméně v některých případech je nutné aneuryzma urychleně operovat, aby se zabránilo jejich prasknutí a život ohrožujícímu krvácení.

Co je aneuryzma lienální tepny?

Aneuryzma lienální tepny (aneuryzma a. splenica): jedná se o aneuryzma na tepně zásobující krví slezinu. Aneuryzma mesenterických tepen: jedná se o aneuryzma na horní nebo dolní mesenterické tepně, které zásobují krví střeva.

Související příspěvky: