Jaké jsou barevné značení žil silových kabelů?

Obsah

Jaké jsou barevné značení žil silových kabelů?

Jaké jsou barevné značení žil silových kabelů?

Barevné značení žil silových kabelů a jejich kombinace [ editovat | editovat zdroj] vodič střídavý proud barva barva fáze (krajní vodič) ( L, line ) černý, hnědý, šedý U jednofázového rozvo ... zemnicí (ochranný vodič) ( PE, protectiv ... žluto-zelený (kombinace žluté a zelené) ( PEN by měl mít na koncích modré návleč ... nulový (střední vodič) ( N, neutral ) světlemodrý vodič stejnosměrný proud barva barva 4 more rows ...

Jaké jsou kabely k přenosu elektrické energie?

Kabely jsou nejčastěji používané k přenosu elektrické energie a optických signálů. Nejzákladnější rozdělení elektrických kabelů je na silové pro rozvod elektrické energie a slaboproudé, to jsou kabely datové, sdělovací, ovládací.

Jaké jsou vodiče elektrického kabelu?

Kabel je soustava dvou nebo více elektrických nebo optických vodičů spojených společným pláštěm. Jednotlivé vodiče (žíly) elektrického kabelu mohou být nejen z plného drátu, ale také laněné, složené z tenkých drátků.Takový vodič se označuje jako licna.Žíly silnoproudých kabelů už od průřezu 25 mm 2 jsou složené z jednotlivých tenčích drátů.

Související příspěvky: