Kde je nejsilnější magnetické pole?

Obsah

Kde je nejsilnější magnetické pole?

Kde je nejsilnější magnetické pole?

Nejsilnější je magnetické pole uvnitř magnetu a na pólech. Se zvětšující se vzdáleností od magnetu hustota siločar klesá. Žádný materiál nedokáže zastavit magnetické siločáry. Existují však materiály jako ocel, které je dokáží odklonit.

Jaké jsou charakteristiky magnetů?

Charakteristiky magnetů 1 Permanentní magnety a dipóly. Všechny magnety mají alespoň dva póly: čili mají nejméně jeden severní a jeden jižní pól. 2 Obvyklé použití magnetů a elektromagnetů. Magnetická záznamová média: Již mírně zastaralé VHS kazety a audio kazety... 3 Magnetizování materiálů. Feromagnetické materiály se dají zmagnetovat následujícími způsoby: Vložením věci do... More ...

Co jsou permanentní magnety?

Základní druhy permanentních magnetů 1 Magneticky tvrdé ferity 2 Magnety ze vzácných zemin – NdFeB – jedny z nejsilnějších magnetů vůbec 3 Samarium-kobaltové magnety 4 Keramické magnety 5 Plastické/pryžové magnety 6 Alnico magnety More ...

Související příspěvky: