Kdy byl žalovaný nákladní automobil odcizen?

Obsah

Kdy byl žalovaný nákladní automobil odcizen?

Kdy byl žalovaný nákladní automobil odcizen?

2001 žalovanému nákladní automobil, který v nezjištěné době na podzim roku 2001 zakoupil od muže vystupujícího pod jménem J. s tím, že jde o vozidlo dovezené bez dokladů ze SRN, ačkoliv se jednalo o vozidlo odcizené žalobci v noci z 30. 10. na 31. 10. 2001 na odstavném parkovišti.

Kdo je řidičem nákladního vozidla nebo autobusu?

Pouze pro řidiče, který není občanem ČR. Pouze pokud je vozidlo pronajaté a řídí jej nájemce nebo jeho zaměstnanci. Prokazuje se formulářem A1. Vyslanou osobou může být zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná. Pokud řidič nákladního vozidla či autobusu není uveden jako majítel vozidla, musí jej mít při jízdě do zahraničí.

Co jsou doklady povinné pro řidiče motorového vozidla?

Informace o dokladech, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění vnistrostátní a mezinárodní silniční dopravy Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která dosáhla věku (dle zákona 297/2011 v platnosti od ledna 2012):

Kdo se domáhá určení, že je vlastníkem motorového vozidla?

Žalobce, který se domáhá určení, že je vlastníkem motorového vozidla za situace, kdy v evidenci silničních vozidel a technickém průkazu je zapsán žalovaný jako jeho držitel a vlastník, má právní zájem na takovém určení, neboť bez něj nelze event. dosáhnout změny údajů v registru silničních motorových vozidel, popř. v technickém průkazu vozidla.

Související příspěvky: