Co je osobní daňový účet?

Obsah

Co je osobní daňový účet?

Co je osobní daňový účet?

Co je osobní daňový účet? Na osobním daňovém účtu eviduje správce daně veškeré daňové povinnosti a úhrady daňového subjektu. Osobní daňový účet je veden správcem daně pro každý daňový subjekt a za každý druh daně zvlášť.

Jaké jsou daňový výdaje?

Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů jsou uvedeny v § 24. Daňových výdajů je celá řada – například nájemné, odpisy, zůstatková cena hmotného majetku, pojistné hrazené zaměstnavatelem, výdaje na pracovní cesty a další.

Jak uplatnit daňový výdaj u ostatních příjmů?

U ostatních příjmů (§ 10) můžete jako daňový výdaj uplatnit pouze výdaje související s dosažením daného příjmu. Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů vám snižují základ daně. Odečtou se tedy od zdanitelných příjmů. Uplatnit je lze samozřejmě pouze jednou.

Může být bez účetního dokladu uznán i daňový výdaj?

Bez účetního dokladu nemůže být pro daňové účely uznán ani daňový výdaj (náklad). Současně je potřeba si uvědomit, že mnohé výdaje jsou nedaňové. Je tedy dobré některé nedaňové výdaje minimalizovat (zejména penále, pokuty, exekuční náklady, manka a škody). Další nedaňové výdaje vždy dobře zvážit, třeba náklady na reprezentaci.

Související příspěvky: