Co jsou příznaky a projevy Parkinsonové choroby?

Obsah

Co jsou příznaky a projevy Parkinsonové choroby?

Co jsou příznaky a projevy Parkinsonové choroby?

Příznaky a projevy Parkinsonové choroby. Průběh a příznaky jsou u každého člověka individuální a mohou se tedy projevit odlišně. První symptomy bývají vcelku nenápadné, patří mezi ně rychlejší únava, pocity tuhosti a** těžkosti končetin**, křeče, zpomalení chůze a zvýšená sekrece slin, slz a potu.

Jak dlouho trvá léčba parkinsonismu?

Parkinsonova nemoc je považována za jedno z nejčastějších degenerativních onemocnění nervové soustavy. Postihuje obě pohlaví obvykle ve věku 50-60 let, častěji se však vyskytuje u mužů. Vývoj parkinsonismu trvá měsíce až roky a pokud není zahájena léčba, dojde po čase k úplné ztrátě hybnosti.

Co je příčinou Parkinsonovy nemoci?

Parkinsonova nemoc (PN) je nejčastější příčinou par- kinsonismu, klinického syndromu způsobeného postiže- ním oblasti bazálních ganglií, především substancia nigra, což vede ve svém důsledku k typické poruše hybnosti.

Co je Parkinsonova choroba?

Parkinsonova choroba je neurodegenerativní onemocnění centrální nervové soustavy, které přímo souvisí s úbytkem nervových buněk v části mozku nazvané Substantia nigra (černá substance). Tyto buňky za normálního stavu produkují dopamin, což je neurotransmiter (přenašeč), který zajišťuje přenos signálů mezi nervovými buňkami (neurony).

Související příspěvky: