Jaký je Výskyt přírodního elementárního fluoritu?

Obsah

Jaký je Výskyt přírodního elementárního fluoritu?

Jaký je Výskyt přírodního elementárního fluoritu?

Ojedinělý výskyt přírodního elementárního fluoru je znám v antozonitu (páchnoucí fluorit) z dolu Wölsendorf v Bavorsku. Ve zdejším radioaktivním fluoritu byly zjištěny až 200 nm velké bubliny fluoru.

Proč používáme fluorescenční mikroskop?

Jedním z hlavních důvodů častého využití fluorescenční mikroskopie je její vysoká citlivost. Fluoreskující molekuly mohou být detekovány již při velmi malých koncentracích. Zdrojem této vysoké citlivosti je vysoký kontrast vůči pozadí. U fluorescence obvykle máme jasný (světlý) signál na temném pozadí.

Jaký je emisní filtr fluorochromu?

Excitační filtr vymezuje část spektra použitou pro excitaci daného fluorochromu. Naopak část spektra emitovanou fluorochromem vymezuje emisní filtr, který buď určuje pouze spodí limit propouštěných vlnových délek, nebo orčuje obě hranice části spektra.

Jak jsou fluorescenční látky ovlivňovány?

Absorbční a emisní spektrum fluorescenční látky jsou také ovlivňovány podmínkami prostředí, jako je pH, koncentrace některých iontů, nebo konjugace s jinými molekulami. Fluorescenční mikroskopie je v současné době široce rozšířený přístup jak v rostlinné tak živočišné histologii a buněčné biologii.

Související příspěvky: