Jak nastavit příjem hovoru na druhé lince?

Obsah

Jak nastavit příjem hovoru na druhé lince?

Jak nastavit příjem hovoru na druhé lince?

Pokud má linka umožňovat příjem volání, zatímco na druhé lince probíhá hovor, musí být pro danou linku zapnutá volba Wi-Fi hovory. Jestliže máte na jedné lince příchozí volání, zatímco na druhé lince už probíhá jiný hovor, a není k dispozici Wi-Fi připojení, iPhone k přijetí volání použije mobilní data té druhé linky, na níž probíhá hovor.

Jak ohlásit druhý hovor?

Pokud se při telefonování ohlásí druhý hovor, proveďte některou z následujících akcí: Ignorování hovoru s přesměrováním na záznamník: Klepněte na Ignorovat. Ukončení prvního hovoru a příjem nového: Používáte-li GSM síť, klepněte na Ukončit a přijmout.

Jak nastavit příjem nového hovoru?

Podržení prvního hovoru a příjem nového: Klepněte na Přidržet a přijmout. Pokud máte odložený hovor, můžete klepnutím na Prohodit přepnout mezi hovory nebo klepnout na tlačítko Konference a hovořit s oběma účastníky najednou.

Jak nastavit hlasitost hovoru?

Během telefonického hovoru můžete přesměrovat zvuk do reproduktoru nebo do zařízení s rozhraním Bluetooth. Pokud se ohlásí další příchozí hovor, můžete na něj reagovat nebo ho ignorovat. Hlasitost můžete měnit tlačítky hlasitosti na boku iPhonu. Také můžete přejet dolů přes banner hovoru a potom provést kterékoli z následujících akcí:

Související příspěvky: