Jak se dozvím, kolik jsem zaplatil na úrocích?

Obsah

Jak se dozvím, kolik jsem zaplatil na úrocích?

Jak se dozvím, kolik jsem zaplatil na úrocích?

Jak se dozvím, kolik jsem zaplatil na úrocích? Přesnou částku, o kterou si lze snížit daňový základ, najdou majitelé hypoték a úvěrů ze stavebního spoření na potvrzení od banky či stavební spořitelny. Finanční instituce je rozesílají automaticky a bezplatně zpravidla během ledna.

Kdo může odečíst úroky z hypotéky?

, že úroky z hypotéky si může odečíst pouze ten, kdo na daních z příjmů zaplatí za rok více, než činí roční sleva na poplatníka – tj. 24 840 Kč. Zaměstnanci zpravidla odvádějí v průběhu roku na dani z příjmů více, než je sleva na poplatníka 2 070 Kč, tedy odečet úroků v tom případě bude mít smysl.

Jak získat úroky z hypotéky?

„Odečíst si úroky z hypotéky může majitel nemovitosti, který ji užívá ke svému trvalému bydlení či k bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů či prarodičů obou manželů.

Související příspěvky: