Kdo žije v chudobě?

Obsah

Kdo žije v chudobě?

Kdo žije v chudobě?

Více než 52 procent dětí žijících v Clevelandu v Ohiu žije v chudobě. V roce 1950 mělo práci více než 80 % amerických mužů. Dnes ji má méně než 65 %. Podle newyorské Federal Reserve Bank má více než 167 000 Američanů studentskou půjčku ve výši alespoň 200 000 dolarů.

Kolik mamánků žije v Americe?

V Americe žije zhruba 25 milionů mamánků – tedy dětí, které stále bydlí u svých rodičů. Jeden průzkum prokázal, že 25 procent všech Američanů s přístupem k internetu si v průběhu pracovní doby prohlíží pornografické stránky. V roce 2011 bylo záporné saldo obchodní bilance USA s Čínou 49 000× větší než v roce 1985.

Co jsou příčiny chudoby ve Spojených státech amerických?

Chudoba ve Spojených státech amerických 1 Chudoba a demografie. Kromě rodinného stavu souvisí s vysokou mírou chudoby ve Spojených státech také rasa/etnický původ... 2 Chudoba a vzdělání. Chudoba ovlivňuje přístup ke kvalitnímu vzdělávání. Vzdělávací systém je často dotován místními... 3 Faktory chudoby. V roce 2007 byly průměrné příjmy domácností vedené lidmi s nižší než 9... More ...

Související příspěvky: