Jaký je výpočet zatížení sněhu?

Obsah

Jaký je výpočet zatížení sněhu?

Jaký je výpočet zatížení sněhu?

Výpočet zatížení střech sněhem, využití Sněhového deníku Sněhová oblast Objemová hmotnost sněhu I II charakteristcká hodnota sněhu na zemi (k ... 0.7 1.0 orientační přepočet na hmotnost sněhu (k ... 70 100 orientační přepočet na vrstvu sněhu (cm) ... Čerstvý 100 kg/m3 70 cm 100 cm orientační přepočet na vrstvu sněhu (cm) ... Ulehlý (několik hodin nebo dnů po napadn ... 200 kg/m3 35 cm 50 cm 2 more rows ...

Kolik váží sníh?

Tabulka normového zatížení budov - normy aneb kolik váží sníh? Sněhová oblast Objemová hmotnost sněhu I II Normové zatížení v kN/m 2 0.7 1.0 Normové zatížení v kg/m 2 70 100 DRUH SNĚHU Čerstvý 100 kg/m3 56 cm 80 cm DRUH SNĚHU Ulehlý (několik hodin nebo dnů po napadn ... 200 kg/m3 28 cm 40 cm 2 more rows ...

Jaké je zatížení střechy sněhem?

Zatížení sněhem je hlavní složkou zatížení, na které jsou navrhovány střešní konstrukce (vlastní váhou konstrukce a místními přitíženími se tato stránka nezabývá). Normové zatížení střechy sněhem je určeno v závislosti na místě výstavby podle mapy sněhových oblastí, která je přílohou ČSN 1991-1-3.

Kdy váží sníh?

Normy aneb kolik váží sníh? Sněhová oblast Objemová hmotnost sněhu (kg/m³) I II Charakteristická hodnota zatížení sněhem ... 0,7 1,0 hmotnost sněhu na střeše určená z charak ... 56 80 Druh sněhu Čerstvý 100 56 cm 80 cm Druh sněhu Ulehlý (několik hodin nebo dnů po napadn ... 200 28 cm 40 cm 2 more rows ...

Související příspěvky: