Co jsou slovníky v Pythonu?

Obsah

Co jsou slovníky v Pythonu?

Co jsou slovníky v Pythonu?

Slovníkyjsou neuspořádané kolekce dvojic klíč-hodnota. Těch typů je samozřejmě víc. V Pythonu je vše objektem, proto musí existovat také typy jako modul, funkce, třída, metoda, soubor, a dokonce přeložený kód. S některými z nich už jsme se setkali: moduly mají jména, funkce mají docstringatd.

Co je objektem v Pythonu?

Těch typů je samozřejmě víc. V Pythonu je vše objektem, proto musí existovat také typy jako modul, funkce, třída, metoda, soubor, a dokonce přeložený kód. S některými z nich už jsme se setkali: moduly mají jména, funkce mají docstringatd. O třídách se dozvíte v kapitole Třídy a iterátory, o souborech v kapitole Soubory.

Co jsou přirozená data pro Python?

Python používá mnoho přirozených datových typů (ve smyslu „přirozených pro Python“). Uveďme zde ty hlavní: Boolean(booleovský typ) nabývá buď hodnoty Truenebo False. Číslamohou být celá (integer; 1a 2), reálná (float; 1.1a 1.2), zlomky (fraction; 1/2and 2/3), nebo dokonce čísla komplexní.

Související příspěvky: