Jak probíhá jaterní biopsie?

Obsah

Jak probíhá jaterní biopsie?

Jak probíhá jaterní biopsie?

Nejběžnějším typem jaterní biopsie je perkutánní biopsie jater. Provádí se pomocí tenké jehly, která se zavede přes břišní stěnu do jaterní tkáně a malou část jater odebere. Další možnosti provedení vyšetření je metoda s přístupem přes krční žílu (transjugulární) a druhá využívající malý nářez na břiše (laparoskopická).

Kde se provádí Biopsie jater?

Biopsie jater se provádí v nemocnicích nebo ambulantně. Pacient se k vyšetření dostaví brzy ráno. Zdravotníci zjistí pacientovu anamnézu včetně léčiv, které pacient užívá. Před samotným vyšetřením je pacientům zavedena kanyla (přístup do periferní žíly) nejčastěji do loketní jamky (kubity).

Co je biopsie prsu?

Biopsie prsu je jednoduchý lékařský postup, při kterém je odebrán vzorek tkáně z prsu a odeslán do laboratoře k testování. Biopsie prsu je nejlepším způsobem, jak posoudit, zda je podezřelá hrudka nebo část prsu rakovinná. Je důležité si uvědomit, že hrudky v prsu nejsou vždy rakovinné.

Jak se provádí biopsie prostaty?

Biopsie prostaty: Jak se provádí a jaká má rizika? 1 Příprava před vyšetřením. Před samotným vyšetřením je nutné důkladné vyprázdnění konečníku, nejčastěji pomocí... 2 Vyšetření. Během samotného vyšetření lékař znovu vyšetří prostatu pohmatem, následně zavede do konečníku ultrazvukovou... 3 Komplikace biopsie prostaty. 4 K minimalizaci rizika rozvoje komplikací je nutné dodržet... More ...

Související příspěvky: