Co potřebujete vědět pro ohřev vody?

Obsah

Co potřebujete vědět pro ohřev vody?

Co potřebujete vědět pro ohřev vody?

Pro výpočet spotřeby energie na ohřev vody potřebujete znát především: 1 objem vody (litry, resp. kilogramy), 2 měrnou tepelnou kapacitu vody (kJkg -1 K -1 ), tedy množství energie potřebné pro ohřev 1 kg vody o 1 K (více informací... 3 rozdíl teploty (°C), o který se má voda ohřát. More ...

Co znamená Oběh vody?

Oběh vody znamená přítomnost a pohyb vody na Zemi, v Zemi i nad Zemí. Voda je stále v pohybu a neustále mění svoji formu, z kapalné do plynné či pevné, a naopak. Oběh vody existuje již po miliardy let a veškerý pozemský život je na něm závislý; Země by bez něj byla již pěkně "okoralá. Credit: USGS, Public domain

Jaká je cena vody na Slovensku?

BRATISLAVA 2020. cena vody. 56.75 Kč/m3 € 2.229. Srovnání výše DPH kalkulované do ceny vody od rozdělení Česko - Slovenské republiky. V ceně vody se platí DPH jak na Slovensku, tak v ČR. Do 30.4.2020 je v ČR ve výši 15%. Od 1.5 2020 bude 10%. Na Slovensku je 20%.

Kolik vody musíme přidat k 2 ml roztoku glukosy?

Kolik vody musíme přidat ke 2 ml roztoku, chceme-li jej zředit a) 2x, b) 3x, c) 5x, d) 10x, e) 20x? 11. Kolik ml vody musíme přidat k 10 ml 8% (g/100 ml) roztoku glukosy, aby výsledný roztok byl 2%? 12. K 5 ml roztoku močoviny o látkové koncentraci 0,01 mol/l přidáme 20 ml vody. Jaká bude látková koncentrace výsledného roztoku? 13.

Související příspěvky: