Kdy je rozvod pitné vody pod podlahou?

Obsah

Kdy je rozvod pitné vody pod podlahou?

Kdy je rozvod pitné vody pod podlahou?

V nepr ůlezných kanálech se rozvod pitné vody nesmí vést spole čněs potrubím úst ředního vytápění. Potrubí může být pod podlahou jen tehdy, pokud je vedeno v ochranné konstrukci s možností kontroly ( v chráni čce, instala čním kanále, apod.

Co je vodní rostlina?

1. Úvod, definice pojmů – vodní rostlina, životní formy, základní charakteristika vodního prostředí, 2. Systematika vodních rostlin a fytogeografie 3. Morfologické adaptace vodních rostlin 4. Fyziologické adaptace vodních rostlin 5. Cvičení – určování vodních rostlin a jejich rozšíření v ČR 6.

Co je biologie vodních rostlin?

Biologie vodních rostlin je komplexním průřezovým předmětem zahrnujícím poznatky ze všech biologických oborů, především z morfologie, anatomie, fyziologie, systematiky, fytogeografie, genetiky a ekologie. 2. Vymezení pojmu: Velmi obtížné a dosud nejednotné je samotné stanovení pojmu vodní rostlina.

Co jsou vodní rostliny makroskopického vzhledu?

vodní rostliny makroskopického vzhledu – vystupuje jako protiklad k mikrofytům , tedy řasám a sinicím, kterým se věnuje algologie s jinými pracovními metodami. Sporné je postavení vláknitých řas, parožnatky již patří v tomto pojetí mezi makrofyta. Správnější název kursu by tedy mohl být biologie vodních makrofyt.

Související příspěvky: