Jak dlouho musíte držet akcie dividend?

Obsah

Jak dlouho musíte držet akcie dividend?

Jak dlouho musíte držet akcie dividend?

Abyste byli kvalifikováni, musíte držet akcie více než 60 dní během období 121 dnů, které začíná 60 dní před datem výplaty dividendy a končí 60 dní po dni. Existují zvláštní pravidla pro preferované akcie dividend, o kterých se můžete dozvědět více v publikaci IRS 550.

Jak se rozhodnout o výplatě dividend či podílů na zisku?

Rozhodnutí valné hromady o výplatě dividend či podílů na zisku je základním podkladem pro účtování, zdanění či osvobození a výplatu stanovených částek společníkům či akcionářům. Při řešení těchto problémů je třeba uplatnit znalosti z obchodního práva, zákona o daních z příjmů a účetních předpisů.

Kde je datum výplaty dividendy?

Datum v dividendách: Datum, kdy budou stávající držitelé akcií a každý, kdo je koupí v tento den, obdrží další výplatu dividend. Toto datum se shoduje s datem záznamu, který přijde tři pracovní dny poté, a datum ex-dividendy, které přijde jeden den poté.

Jak dlouho je daňová sazba kvalifikované dividendy?

Pokud by byla obvyklá daňová sazba nižší než 25%, kvalifikované dividendy podléhají sazbě 0%. Abyste byli kvalifikováni, musíte držet akcie více než 60 dní během období 121 dnů, které začíná 60 dní před datem výplaty dividendy a končí 60 dní po dni.

Související příspěvky: